Suodenniemen metsästysseuran hallinto

Puheenjohtaja Jari Ylinen

Johtokunta

Jussi Mikkola (var.puh.joht)
  Ari Ojala (sihteeri)
  Mika Kulku (jäsen)
  Olli Mikkola (jäsen)
  Eero Väissi (jäsen)
  Jarmo Lumiainen (jäsen)
                           Heikki Hujo (varajäsen/rahastonhoitaja)
  Jari Kiviniemi (varajäsen)
  Atso Pullinen (varajäsen)

 

Toimikuntien puheenjohtajat:

Ampumatoimikunta   Seppo Luoma
Riistanhoitotoimikunta   Olli Mikkola
Maanvuokraustoimikunta   Jussi Mikkola

Rantasaunavastaava Mika Helminen

Suurpetoyhdyshenkilö Jari Kiviniemi ja Heikki Kulku

Kennelyhdyshenkilö Juha Lähteenmäki