Suodenniemen metsästysseuran hallinto 2022

Puheenjohtaja Jari Ylinen

Johtokunta

Atso Pullinen (var.puh.joht)
  Anniina Räsänen (sihteeri)
  Mika Kulku (jäsen)
  Olli Mikkola (jäsen)
  Eero Väissi (jäsen/rahastonhoitaja)
  Saku Harju (jäsen)

Ari Ojala (jäsen)
        Heikki Hujo (varajäsen)
  Jari Kiviniemi (varajäsen)

 

Toimikuntien puheenjohtajat:

Ampumatoimikunta   Matti Jylhä
Riistanhoitotoimikunta   Mika Helminen
Maanvuokraustoimikunta   Heikki Hujo

Rantasaunavastaava Mika Helminen

Suurpetoyhdyshenkilö Jari Kiviniemi ja Heikki Hujo

Kennelyhdyshenkilö Anniina Räsänen