Suodenniemen metsästysseuran hallinto 2023

Puheenjohtaja Atso Pullinen

Hallitus

Heikki Hujo (var.puh.joht)
  Anniina Räsänen (sihteeri)
Olli Peuraniemi (jäsen)
  Olli Mikkola (jäsen)
  Eero Väissi (rahastonhoitaja)
  Saku Harju (jäsen)

Jari Ylinen (jäsen)

Ari Ojala (jäsen)
        Heikki Hujo (jäsen)
  Jari Kiviniemi (jäsen)

 

Toimikuntien puheenjohtajat:

Ampumatoimikunta   Matti Jylhä
Riistanhoitotoimikunta   Mika Helminen
Maanvuokraustoimikunta   Heikki Hujo

Rantasaunavastaava Mika Helminen

Suurpetoyhdyshenkilö Jari Kiviniemi ja Heikki Hujo

Kennelyhdyshenkilö Anniina Räsänen